PRENOS ŽLTAČKY TYPU C

SPÔSOBY PRENOSU

Vírus žltačky typu C sa prenáša prevažne priamym kontaktom s nakazenou krvou. Existuje celý rad spôsobov, ako sa môžete touto chorobou nakaziť:4

  • Infikovaná krv a krvné produkty

Do objavenia vírusu HCV v roku 1989 sa netestovala krv na jeho prítomnosť a krvné transfúzie boli častým zdrojom nákazy. Od roku 1992 sa vo väčšine krajín vykonáva kontrola krvných produktov a darcov krvi na prítomnosť vírusu žltačky typu C. Toto štandardné testovanie zaisťuje, že pacientovi bude podaná krv bez vírusu žltačky typu C.

  • Spoločné používanie ihiel a ďalších nástrojov pri užívaní drog

Užívatelia vnútrožilových drog dnes patria medzi skupiny najviac ohrozené žltačkou typu C, pretože často používajú na aplikáciu drogy jednu spoločnú ihlu. Spolu s drogou tak putuje do tela aj vírus HCV.

  • Poranenie ihlou

Lekári a zdravotné sestry môžu byť vystavení riziku infekcie vírusom žltačky typu C, pokiaľ ošetrujú nakazeného pacienta a dôjde u nich ku kontaktu s jeho krvou. Riziko náhodného poranenia pretrváva aj napriek maximálnej opatrnosti a dodržiavaniu pravidiel bezpečného kontaktu s pacientom.

  • Liečebné, chirurgické alebo zubné zákroky

Striktné postupy na ochranu pacientov pred infekciou a zaistenie ich bezpečnosti platia dnes vo väčšine krajín. Aj v SR sa dodržiavajú prísne hygienické opatrenia a nákaza touto cestou nehrozí. V rozvojových krajinách, kde nie je kladený taký dôraz na hygienu (sú používané nedostatočne sterilizované nástroje), môže počas lekárskych prehliadok, chirurgických alebo zubných zákrokov dôjsť aj k prenosu vírusu hepatitídy C.

  • Tetovanie, piercing a akupunktúra

K prenosu vírusu žltačky typu C môže dôjsť aj pri použití nesterilných nástrojov pri tetovaní, piercingu a akupunktúre. V tetovacích a piercingových salónoch aj v ambulanciách akupunktúry musia platiť rovnako prísne hygienické postupy ako v ordinácii lekára a iných zdravotníckych zariadeniach.

  • Riskantné sexuálne praktiky

Vírus žltačky typu C sa môže prenášať aj pohlavným stykom, aj keď v monogamných heterosexuálnych vzťahoch sa takýto prenos vyskytuje zriedkavo. Väčšie riziko prenosu HCV je spojené s nechráneným análnym sexom s viacerými partnermi alebo s pohlavným stykom medzi mužmi. Pravdepodobnosť nákazy pri sexe je tiež výrazne vyššia u rizikových praktík, pri ktorých hrozí poranenie kože alebo sliznice.

  • Tehotenstvo a pôrod

Žltačka typu C môže ohroziť človeka už od prvých sekúnd jeho života. Počas pôrodu môže byť vírus prenesený z matky infikovanej žltačkou typu C na dieťa. Približne päť zo sto detí, narodených matkám infikovaným vírusom HCV, sa týmto vírusom nakazí počas pôrodu.

AKO SA NENAKAZIŤ

Tak ako je dôležité vedieť, ako sa môžete nakaziť žltačkou typu C, je nevyhnutné poznať aj to, ako sa vírus naopak neprenáša a kde riziko infekcie nehrozí. Neopodstatnené obavy z nákazy sú zbytočné.

Žltačkou typu C sa nenakazíte pri bežnom styku medzi ľuďmi. Neprenáša sa materským mliekom, jedlom alebo vodou, ani náhodným kontaktom, napríklad objatím s infikovanou osobou.

HCV sa bežne nešíri ani medzi členmi domácnosti. Potenciálne by k prenosu v domácom prostredí mohlo dôjsť pri kontakte s krvou nakazeného člena domácnosti.

Opäť je tiež nutné mať na pamäti jedno zo základných pravidiel: nepožičiavajte si prostriedky osobnej hygieny, ktoré mohli prísť do kontaktu s krvou infikovanej osoby – napr. zubné kefky, nožnice na nechty, manikúru alebo holiace potreby.