LIEČBA

STANOVENIE DIAGNÓZY

Obávate sa, že ste sa mohli nakaziť žltačkou typu C? Jediným správnym riešením je vyšetrenie, ktoré ukáže možnú prítomnosť vírusu v tele. Negatívny výsledok testov vám vráti pokoj, pozitívny výsledok bude impulzom na začatie vhodnej liečby. K dispozícii je niekoľko typov testov, ktoré je možné absolvovať:

Test na protilátky

Ak ste infikovaný/á žltačkou typu C, váš imunitný systém vytvára špecifické protilátky, ktoré s ochorením bojujú. Tento typ testu skúma ich prítomnosť. Ak je ich prítomnosť v tele preukázaná, boli ste niekedy nakazený/á žltačkou typu C. Ak existencia protilátok preukázaná nie je, telo do kontaktu s vírusom žltačky typu C pravdepodobne neprišlo. Vzhľadom na vývoj ochorenia je potrebné na potvrdenie diagnózy zopakovanie krvného testu.

Test PCR (polymerázová reťazová reakcia)

Test PCR sa používa na zistenie existencie vírusu žltačky typu C v organizme. Možno ním určiť, či ste infikovaný/á HCV vírusom a v akom množstve sa v tele nachádza.

Test na zistenie poškodenia pečene

Ak bola u vás potvrdená žltačka typu C, lekár môže vykonať ďalšie vyšetrenia, ktoré pomôžu zistiť, do akej miery je pečeň poškodená. Jedným z testov môže byť aj tzv. biopsia pečene, keď sa z pečene odoberie malá vzorka tkaniva, ktorá sa vyšetruje pod mikroskopom.

Do popredia sa v poslednom čase dostáva aj neinvazívne vyšetrenie, ako je Fibroscan alebo ARFI. Pri tomto vyšetrení použije lekár prístroj podobný ultrazvuku a pomocou zvukových vĺn zmeria tuhosť pečene, bez nutnosti odberu tkaniva.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE LIEČBU

Vírus žltačky typu C je typom vírusu, ktorý veľmi rýchlo mutuje a dokáže meniť svoj genetický kód (tzv. RNA vírus). Pre telo je potom veľmi ťažké taký vírus rozpoznať a brániť sa proti nemu.

Pre rozhodnutie o najvhodnejšom postupe liečby je zásadné zistenie genotypu vírusu, ktorý je prítomný vo vašom tele.

Liečbu môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory:

 • ako dlho daným ochorením trpíte;
 • v akom množstve je vírus v tele prítomný;
 • miera poškodenia pečene;
 • vaša genetická výbava;
 • metabolické poruchy (napr. diabetes – cukrovka).

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY

Žltačka typu C sa môže liečiť pomocou kombinácie interferónu s priamo pôsobiacimi antivirotikami. Táto liečba však nie je vždy úspešná a musí sa opakovať. Často je sprevádzaná aj nepríjemnými vedľajšími účinkami.

V súčasnosti je už dostupná nová, účinnejšia a bezpečnejšia liečba. Ide tiež o liečbu priamo pôsobiacimi antivirotikami, avšak bez použitia interferónu. Táto tzv. bezinterferónová liečba je vo forme tabliet, je kratšia a pacientmi dobre tolerovaná. Vzhľadom na dobrú bezpečnosť a účinnosť bezinterferónovej liečby sa ukazuje, že by sa mohla využívať aj u pacientov, u ktorých doterajšie liečebné možnosti zlyhali alebo z rôznych dôvodov nemohli byť použité.

ČO ROBIŤ PRI NÁKAZE

Najlepším riešením je návšteva praktického lekára. Ten po posúdení všetkých okolností prípadne odporučí vyšetrenie na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusu HCV. Ak tento test preukáže ich výskyt, je nevyhnutné ďalej vyšetriť prítomnosť vírusu v tele. Vyšetrenie je vykonávané na hepatologických alebo infektologických pracoviskách, kde následne prebieha aj liečba.

CENTRÁ NA LIEČBU VÍRUSOVÝCH HEPATITÍD

Infektologické pracoviská:

 • Klinika infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
 • Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra
 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice, Martin
 • Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec
 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice
 • Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice
 • Oddelenie infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

Hepatologické pracoviská:

 • Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre
 • Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre
 • Hepatologická ambulancia, 5. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Ružinov
 • Gastroenterologicko – hepatologické centrum THALION, Bratislava
 • I. Detská klinika, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava (iba pre deti od veku 3 rokov)
 • Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín
 • Gastroenterologická ambulancia, Detská klinika Univerzitnej nemocnice Martin (iba pre deti od veku 3 rokov)
 • Hepatologická ambulancia, Fakultná nemocnica, Nitra
 • Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky
 • Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
 • Gastroenterologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica (iba pre deti od veku 3 rokov)
 • Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Nemocnica Poprad a.s., Poprad
 • Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice

Zdroj: http://www.health.gov.sk/Clanok?lieky201611

ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C

Stanovenie diagnózy môže byť pre vás veľký šok. Dôležité je, aby ste si uvedomili, že práve včasná diagnóza môže viesť k zlepšeniu vášho zdravotného stavu a skorému uzdraveniu.

Vyrovnať sa s touto ťažkou diagnózou nie je ľahké. V tejto ťažkej situácii vám môže pomôcť napr.:

– porozprávať sa o chorobe a možnostiach liečby so svojím ošetrujúcim lekárom;
– vyžiadať si viac informácií o žltačke typu C od zdravotníckeho personálu;
– porozprávať sa s inými pacientmi o ich skúsenostiach s chorobou a s liečbou.

Tiež by ste nemali zabúdať, že aj vy sami ste súčasťou liečebného procesu. Dodržiavaním nasledujúcich zásad môžete výrazne prispieť k jeho úspechu:

– nepite žiaden alkohol;
– zbavte sa nadváhy a udržujte si optimálnu hmotnosť;
– jedzte zdravú a vyváženú stravu;
– všetky lieky užívajte odporúčaným spôsobom – to sa týka aj liekov, ktoré nie sú na lekársky predpis, napr. liekov na bolesť.